At sanse stedet

15. Mar 2013

Af Grethe Hagensen
grethe.hagensen@youmail.dk

I år er alle sejl sat til for at fejre Skagen bys 600 års købstadsjubilæum, og i den an-ledning ønsker Skagens Museum med udstillingen ”Stedsans” at hylde landskabet i Skagen før og nu samt at sætte fokus på nogle af de mange historier, der knytter sig til området. Det gør man ved at udstille en række af skagensmalernes gamle hæ-derkronede landskabsmalerier fra ni forskellige lokaliteter i og omkring Skagen. Fotograf Allan Toft fra Århus har besøgt de samme steder og med sit kamera giver han et bud på, hvordan der så ser ud i dag. Fotografierne, som gerne måtte være i et lidt større format, bliver vist på digitale skærme i sammenhæng med skagensmalernes malerier.

Friluftsmaleriet
Da malerne i den sidste halvdel af 1800-tallet kom til Skagen, var de draget af lyset og det helt specielle landskab, som de forevigede i tidens nyeste tendens: friluftsmaleriet. Sol og blåt hav præger mange af landskabsmalerierne – naturligt nok, fordi de fleste malere slet ikke opholdt sig i Skagen om vinteren. Skagen Sønderstrand er den strand, hvorfra kunstnerne har malet flest billeder både af fiskerne men også af badende, spadserende eller cyklende mennesker. Det var mere besværligt for kunstnerne at komme til Nord-strand, hvor havet er vildere og stranden mere uberørt, men både P.S. Krøyer og Hol-ger Drachmann malede her med jævne mellemrum.

Længere væk lå Gammel Skagen eller Højen, som mange var fascineret af, fordi stedet i deres øjne virkede mere oprindeligt. Her malede Laurits Tuxen flere billeder bl.a. det store ”Vesterhavet i storm. Efter solnedgang”.
Fyrbakken, i dag en af Skagens populære attraktioner med vippefyr og Sankt Hansbål, dannede motiv for en række ”Fyrbakkebilleder” malet af Michael Ancher, som også malede nogle af de mennesker, der boede omkring Fyrbakken.
Det er blevet en fin illustrativ udstilling, som suppleres rigtig flot med lydoptagelser af forfatteren Sten Kaalø, museumsformidler Ane Bjerg Thomsen og naturvejleder Villy K Hansen.

De ni lokaliteter, som er repræsenteret på udstillingen er: Sønderstrand, Nordstrand, Østerby, Vesterby, Grenen, Gl. Skagen, Heden, Fyrbakken og Plantagen. Sten Kaalø har netop udgivet en samling fine, poetiske og humoristiske Skagen digte, som supplerer oplevelsen vældig godt.

De repræsenterede kunstnerne er foruden fotograf Allan Toft malerne Viggo Jo-hansen, P.S. Krøyer, Mari-anne Stokes, Michael Ancher, Holger Drachmann, Carl Locher, Laurits Tuxen, Wil-helm von Gegerfelt, Einar Hein, Adrian Stokes og Julius Paulsen.

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, Skagen
Frem til den 30. december
Artikel fra: Nr. 03 / 2013 – Marts / April