ASGER JORN i Albissola

3. Mar 2015

Af Rigmor Lovring
rigmorlovring@webspeed.dk

Kunsthistorikeren Lars Morell, der gennem flere år har beskæftiget sig med maleren Asger Jorn, sætter med bogen Asger Jorn i Albissola, et værdigt punktum for Jorn-året 2014. I denne let tilgængelige og flot illustrerede bog introduceres til Jorns liv, tanker og testamente samtidig med t den giver et indblik i den europæiske kunstscene fra 1950’erne og frem til Jorns død i 1973.

I årene 1954-58, hvor Jorn forvandlede sig fra en dansk til en international kunstner, var han allerede bosiddende i keramikbyen Albissola, som er beliggende i det norditalienske område. Morell skriver levende om de mange kunstnere, der om sommeren udgjorde et både spændende og interessant internationalt kunstmiljø i den lille by, som Jorn selv blev en del af. Også byens keramiske traditioner bliver nærmere beskrevet, og her kommer han tæt på Jorns nære samarbejde med rækken af byens menige italienske pottemagre. Jorns arbejde og eksperimenteren med leret resulterede i såvel mindre genstande som de helt store relieffer bl.a. det store relief til Århus Statsgymnasium.

I 1957 købte Jorn et gammelt hus i Albissola som snart efter blev udvidet med endnu et hus. De to bygninger rummede dels privatboligen dels atelieret og var begge temmelig primitivt indrettede. Morell beskriver fascinerende, hvorledes Jorn med keramiske relieffer og billeder skabte bygningerne om til en malerisk skitse, hvis modsætning ses i en provokation af et lyserødt luksusbadeværelse, som han anskaffede til stedet. Samlet fremstår de to huse, omgivet af stedet smukke have, som et levende, foranderligt kunstværk, der vidner om Jorns kreativitet.

Jorn overlod huset i Albissola til sine gode venner Terese Saettone og Umberto Gambetta, som kunne bo her resten af deres liv, hvor efter Albissolas kommune skulle overtage opgaven, hvilket skete i 1999. I dag er Jorns hus, der er offentlig tilgængeligt, indrettet som museum.

Lars Morell: ASGER JORN i Albissola
Hæftet. Rigt ill. 65 sider
Asger Jorns venner 2014
Kr. 250,00