Asgar & Gabriel

9. Nov 2011

Af Lise-Lotte Blom
llb@nalnet.dk

Parret Elisabeth Gabriel, f. 1974 i Wien og Daryoush Asgar, f. 1975 i Teheran har indtaget en del af Kunsthallen Brandts. Udstillingen har titlen: Under the Paving Stones, the Beach (Under Brostenene, Stranden). Titlen er samtidig et slogan, der blev anvendt af de parisiske studenter under oprøret i  1968 og før dette af Situationistisk Internationale, som Asger Jorn var medstifter af. Når alle byens brosten var kastet mod autoriteterne lå kun sandet tilbage, dvs. den ideelle tilværelse. I Asger & Gabriels univers er der imidlertid ikke noget oprør.

Parafraser over berømte værker fra kunsthistorien
Kompositionerne til de ofte meterlange lærreder finder kunstnerparret blandt berømte værker fra kunsthistorien. I billedet  In den hohen Wellen unserer Abenteuer/I vores eventyrs høje bølger, 2010 ses således en henvisning til Théodore Gericaults berømte billede Medusas Flåde fra 1818-1819. Gericaults billede viser en gruppe skrækslagne skibbrudne på grænsen til druknedøden, en hændelse der er baseret på en hændelse i 1816. Den franske fregat Medusa havde lidt skibbrud ud for Senegal, hvorefter de overlevende i 27 dage havde drevet rundt i havet på en tømmerflåde, bl.a. med kannibalisme til følge. Gericault fremstillede øjeblikket, da redningsskibet er blevet set, og gennemspillede hele tragediens forløb fra lemlæstelse, sygdom og død til nyt håb og redning.

Her i Asgar & Gabriels parafrase ses en  gruppe ret sorgløse unge kvinder, der selvom båden langsom fyldes med vand, opfører sig som sorgløse feriegæster, der synes at føre sig frem. En kæmpestor blæksprutte antyder dog ulykkes karakter (?). Fire af de smukke og unge kvinder søger at fiske en af bådens skibbrudne andre kvinder op af vandet med et fiskenet. De virker dog ikke synderligt engagerede. Alt i alt er der en flertydighed i billedet, der understreger en ligegyldighed overfor tilværelsens  hændelser. De to kunstnere anvender graffiti og neonfarver, der ofte flyder frit nedover billederne. Billederne er konstaterende, netop ikke moraliserende. Det er op til betragteren at finde referencer til nutidens ”laden stå til”-holdning.

Iscenesættelsen er en del af fortællinge
n
Det er karakteristisk at værkerne foruden de mange referencer til fx værker af Tiepolo, Corbet, Dela-croix, Goya og Rubens, også igennem  iscenesættelsen refererer til iscenesættelsen, som finder sted på et teater. Værkerne får en relevans i forhold til nutidens ungdomsfiksering og pop-kultur.
”…….Asgar/Gabriels scenarier trænger sig frem til betragteren på en skæv og udadvendt måde: larmende, synlig, direkte, chokerende”. Således som det også formuleres af  Margit Zuckriegl i det ledsagende katalogs artikel: Polytrofe panoramaer, s. 23-31.
Ledsagende katalog  dansk/eng. sproget sælges

Kunsthallen Brandts
Brandts Torv 1, Odense
Frem til den 4. december
Artikel fra: Nr. 10 / 2011 – Nov. / dec.