Jane Balsgaard - skib. Foto: Erik Meistrup.

ARTEFAKT – Naturen genskabt

Af Erik Meistrup - 20. Jan 2023

Jane Balsgaard, Vibeke Glarbo og Britt Smelvær deles om en udstilling, hvor de på hver deres måde har genskabt naturen eller fortællingen om naturen med ’kunstige’ materialer. Det er blevet en udstilling, som meget fint spiller sammen om sit tema og gør opmærksom på naturens inspiration til at arbejde med værker, der spejler sig i landskabet og naturen.

Balsgaard

Jane Balsgaard arbejder med håndlavet papir, som hun første gang lærte at bruge i Californien i 1983, i forskellige udformning fra bogformer til papirsflyvere og skibe. Der er den ’østasiatiske sejler’ med sine smukke svungne former i sejlet. Der er ”Den blå planet behøver nedrustning”, hvor fuglene flyver væk fra, som er et af hendes helt nye hovedværker med budskabet om, at vi ikke passer godt nok på vores klode (der jo består af ¾ vand). Endevæggen i salen med Den blå planet er et slags hegn eller måske et abstrakt billede på selve jorden. Over svæver ’Papirflyverne’ lavet af morbærpapir, kozopapir, pilekviste og fiskeline.

Vibeke Glarbo – Brudzone. Foto Erik Meistrup.

Glarbo

Vibeke Glarbo viser træsnit med motivet ’Sortkrager’ (2021) og installationen ’Brudszone” fra 2022 som består af hasselstammer, ler, træ og jern og i en cirkel illuderende en skov (eller lund), der gennembrydes af en træbelagt sti. Vi skal vel kunne komme ud i naturen uden at få beskidte sko. Nogle af stammerne er malet blå foroven som tegn på, at de rækker sig mod himlen, og at man ser op i himlen, hvis man lægger hovedet tilbage og kigger op. Hun udtrykker sig noget filosofisk om værket således: ”Gennem adskillelsen vokser følelsen af fravær”. Overført på hendes installation betyder den civilisationskritiske adskillelse fraværet af en samlet natur.

Britt Smelvær. Foto: Erik Meistrup.

Smelvær

Britt Smelvær har taget udgangspunkt i et ophold på Langeland, hvor hun har brugt eksempler på floraen til at lave sine mange små skulpturelle relieffer. Hun har også eksperimenteret med nye teknikker inden for grafik fra papir til genbrugte tekstiler som gamle viskestykker. I plexiglasbokse bruger Smelvær papir, grafik, grene, blade, tørrede frøstande og fjer, der kombineres forskelligt med tyl, papir og plastik til at lave parafraser over naturens egne udtryk, så hun skaber sin egen alternative kunstige natur på væggene.

Kunstetagerne
Adelgade 26, Hobro
Frem til 25. februar