Anna Klint Sørensen

13. Nov 2014

Af Arne Bremmelgaard
bremmelgaard@gmail.com

Når vi opsøger kunstneriske eller kulturelle events og besøger galleri eller museum, er incitamentet både at genopleve det etablerede og velkendte værk og at stifte bekendtskab med nyt. Ophængningen af et fint udvalg af Anna Klint Sørensen (1899-1985) malerier og grafiske arbejder på Næstved Kulturcenter Rønnebæksholm kan byde på et gensyn med en anerkendt kvindelig kunstners værk. Da hun imidlertid ikke fik den placering i dansk kunsthistorie, som hendes omfattende produktion nok berettigede hende til, så vil et besøg på den aktuelle udstilling på Rønnebæksholm kunne byde den kunstinteresserede besøgende på ny indsigt i en ikke uvæsentlig kvindelig kunstners værk gennem en præsentation af arbejder fra 1920’erne og cirka halvtreds år frem.

Ophængningen er organiseret kronologisk og viser tidlige værker bl.a. præget af billedsproget hos de lærere, som hun opsøgte i Paris efter nogle år forinden at have forladt Kunstakademiets malerskole for kvinder i København. Der ses således inspiration fra Fernand Léger og en stram komposition og logisk formsprog som hos billedkunstnerne i århundredets første årtier. Hun opholdt sig af flere omgange i Frankrig i årene 1922 til 1938. Senere foretog hun rejser til adskillige lande i Europa. Hun udviklede efterhånden et varieret, sprudlende, humoristisk og underfundigt billedsprog, ligesom hun fra sin tidlige periode med en farvepalet præget af jordfarver efterhånden gik over i en mere varieret koloristisk malemåde. Udstillingen viser Anna Klint Sørensen som en kunstner, der til fulde behersker såvel oliemaleriet som grafiske teknikker og akvarel. Ophængningen er tematisk organiseret og viser opstillinger, modelstudier, landskabsbilleder og portrætter. Modelstudierne er udelukkende af kvinder og karakteriserede ved en frodig og voluminøs personfremstilling, der accentueres af at hun udnytter hele billedrammen og foretager afskæringer af motivet. Hun dyrkede i stor udstrækning croquis tegning og efterlod sig en stor mængde i sit kunstnerhjem ”Petersborg” i Ry. Portrætterne er dels selvportrætter, dels portrætter af kunstnerkolleger, familie og bekendte. Hverken portrætter eller selvportrætter er gengivelser af karakter eller fysiognomi, men snarere studier i former, linjer og farver med fokus på billedelementernes samspil. I interiør billederne spiller vinduet en væsentlig rolle som et afgrænsende element mellem et lyst, venligt og varmt indre versus et mørkere og mere dystert ydre miljø. Ofte er vinklerne udfoldede og perspektivet sammensat, så motivet præsenteres bredt og med plads til vægtige farvefelter.

Landskabsbillederne er præget af stor detaljerigdom og en meget varieret farvepalet. Der er aktivitet og liv i billedet Huse og Haver i Ry (1959/1961) ligesom underfundigheden ses i et par nisser fortil i billedet. Det store format Vinter i Parken (1962/1963) er et hovedværk, som relaterer sig til tiden efter moderens død og er en gengivelse af parken ved hjemmet i Ry, hvor Anna Klint Sørensen ønskede, at der skulle indrettes et museum for kvindelige kunstnere med hendes egne billeder som en væsentlig del af samlingen. Projektet blev aldrig realiseret p.g.a. manglende midler i arven efter kunstneren samt svigtende generel interesse.

Udstillingen er væsentlig som bidrag til dannelsen af et helhedsbillede af 1900 tallets kvindelige kunstnere og væsentlig som videreudvikling af kunsthistorien, der kan skabes gennem sådanne separatudstillinger på kulturcentre, museer og gallerier.


Rønnebæksholm
Rønnebæksholm 1, Næstved
Frem til 14. december
Artikel fra: Nr. 10 / 2014 – Nov. / Dec.