Afklaret og smuk

19. Jan 2012

Af Lise-Lotte Blom
llb@nalnet.dk

Vinter er det – og VINTER er udstillingens tema på Johannes Larsen Museet i Kerteminde (JHL). Med Frede Troelsens skulpturer og trærelieffer og Birgitte Thorlacius’ grafik og maleri er der linet op til en sjælden set smuk kombination med Johannes Larsens store have som scenografisk ramme.
Vinter er tiden til refleksion, fordybelse og genfødelse. Vinter i sin nøgne grafiske renhed – men også en hyldest til den nerve der ligger i væksten – i livet som i døden.
Frede Troelsen arbejder i sine skulpturer og trærelieffer mod det monumentale greb og tegnet. Mens Birgitte Thorlacius i sin grafik og maleri fokuserer på det nære studium af det organiske liv. Det er Troelsens og Thorlacius’ første store fælles udstilling. De danner også par privat og bor i et husmandssted i Kærby på Nordvestfyn.

Frede Troelsen

Frede Troelsen er født i Himmerland i 1936. Han er autodidakt og hans foretrukne materialer er træ og sten, men han arbejder ligeledes med tegning, collage og maleri + det skrevne ord i form af digte. Forenkling er et centralt begreb hos ham, og man kan se at han igen og igen arbejder med urformer og mytiske tegn. Der findes genkendelige elementer – men samtidig er der altid noget gådefuldt over hans tegntemaer. Tegn-temaerne omfatter relationer til grundgeometriske former men også til livselementære forhold som aks, frø, vagina, forplantningsorganer, frugtbarhed og fødsel + død.
Troelsen har udført en række udsmykningsopgaver siden 1982, fx Tre sten i granit, Vissenbjerg Rådhus. Nævnes kan også Stoppenålen og knappenålen i granit, Vestergade i Odense fra 1988 og Søjle og kløvet sten i granit, Ansgar Kirke i Odense fra 1989. Ligesom han har afholdt en række udstillinger, bl.a. Tværtimod – et møde, sammen med Ejler Madsen på Brandts Klædefabrik og Silkeborg Bad 2000-2003 og separatudstllingen på Fyns Kunstmuseum i 2003.

Birgitte Thorlacius
Birgitte Thorlacius er født i Odense i 1947 og uddannet på Det Fynske Kunstakademi på Grafisk linie hos Sys Hindsbo og John Olsen 1980-87. Thorlacius har ligesom Troelsen livet, væksten, forfaldet og døden som grundtemaer. Indfaldsvinklen er imidlertid en anden. Gennem de seneste 20 år har Thorlacius fulgt naturens rytme i parrets boligs omgivelser og har visualiseret indtrykkene i tegning, grafik og maleri. Karakteristisk er det at meget ofte koncentrerer Thorlacius sig om at gengive naturens væksters sårbarhed og skrøbelighed kombineret med væksternes iboende kraft til uovervindelighed: skabelsens mysterium.
Thorlacius har som Troelsen været på en række studieophold bl.a. til Det Danske Institut, Damas-kus i 2005. Hun er en af de fem kunstnere, der udsmykkede Medie-huset/Fyens Stiftstidende i 2010. Thorlacius’ udsmykning der er som en søjle af skræpper over 4. etager. De poetiske skræppeblade er udført i tusch og forskellige laveringer + kul. Resultatet er mageløst smukt. Kunstneren har afholdt en række udstillinger fx kan nævnes Faaborg Museum 2008.

Vinter-udstillingen på Johannes Larsen Museet
Vinter-udstillingen relaterer sig med sit tema fint til de gamle Fynbo-mestres fascination af vinterlandskabet, jf. Fritz Sybergs talrige sneklædte marklandskaber og Joh. Larsens optagethed af det sneklædte landskab med dets mulighed for iagttagelse af planter og dyr. Udstillingen Vinter med værker af Birgitte Thorlacius og Frede Troelsen anbefales varmt. Jeg har aldrig set deres værker præsenteret smukkere.

Johannes Larsen Museet
Møllebakken 14, Kerteminde
Frem til den 4. marts
Artikel fra: Nr. 01 / 2012 – Jan. / feb.