Ætsekunsten hyldes

15. Mar 2013

Af Kirsten-Marie Hedeland
km.hedeland@ofir.dk

500 året for ætsning og radering markeres i den grad på Brænderi-gården, som har formået at få den største samling af værker til huset fra kunstnere, der gennem tiden har behersket netop denne specielle teknik. De helt tidlige værker fra be-gyndelsen af 1500-tallet og frem til i dag er at finde i den store samling. Alle der har været noget gennem tiden, udenlandske såvel som danske kunstnere, hænger side om side i Brænderigårdens smukke lokaler.
Når man bevæger sig rundt i udstillingen, føler man sig helt tæt på de store og tunge kunstnere som Rembrandt, Van Dyck, Fransisco Goya, Emil Nolde, Picasso, Chagall og Max Ernst med flere. Blandt de danske store pionerer fra Guldalde-ren kan nævnes C. W. Eckersberg, C. Købke og J. Th. Lundbye blandt andre. Også velkendte samtidskunstnere, hvor man blandt andre kan finde kunstnere som Per Kirkeby, Arne Haugen Sørensen, Sys Hindsbo, Pia Schutzmann, Niels Reumert samt Finn Naur Petersen og Allan Nordmark.

Man mener, det var den tyske håndværker Daniel Hopfer, der levede i tiden 1470-1536, som opfandt ætsning eller raderingen som trykketeknik på jernplader. Han brugte metoden blandt andet til fremstilling af tryk til dekorationer på rustninger og våben. Teknikken, som kunstnerisk udtryksform har været kendt siden 1500-tallets begyndelse.
Desværre er den grafiske kunst ikke lige umiddelbart den kunsttype, flest har taget til sig. Den er blevet ladt lidt i baggrunden og står i skyggen af andre kunstformer. Og det er lidt en skam, da den grafiske kunst efter min mening er en ædel kunstform, der burde være meget mere udbredt. Men mon ikke folk kan få øjnene lidt op for den unikke måde at arbejde kunstnerisk på ved at besøge udstillingen? Det er i hvert fald en udstilling, man ikke bliver skuffet over at opleve.
Dog kunne jeg godt have tænkt mig en form for video installation, som viste teknikkerne bag, så man rigtig kunne leve sig ind i, hvordan der blev arbejdet, og hvordan de smukke værker var blevet til.

Som et tungt, men afbalanceret modstykke til de fine grafiske værker, kan man opleve Bjørn Poulsens udstilling ”Relief”. Han eksperimenterer med værkernes form i store tredimensionelle afstøbninger og elementer, der bevæger sig ud fra væggen eller løftes op fra gulvet. Hans skulpturer skaber rummet og fortællingen og opfordrer beskueren til selv at indtræde i udstillingen.

Brænderigården
Riddergade 8, Viborg
Frem til den 1. juni
Artikel fra: Nr. 03 / 2013 – Marts / April