Æstetisk nærvær i glas

20. Sep 2012

Udstilling, opstilling, forestilling. Den aktuelle præsentation af 13 anerkendte glaskunstnere i Bredgade Kunsthandel omfatter hele spektret med værker, der kan ses under alle tre optikker

Af Lisbeth Tolstrup

Forsøget blev gjort allerede i 2011, nemlig at vise aktuelle værker af anerkendte glasfolk under den fælles overskift ’Substance’. I alt 20 kunstnere, med den nyligt afdøde Finn Lynggaard som den ældste (født 1930) og Stine Bidstrup (født 1982) som den yngste, bidrog med værker i 2011. Udvælgelsen skete i et tæt samarbejde mellem kunsthandler Annegrethe Davis og Pavla Rossini som ekstern kurator. Udstillingen fik en overvældende og positiv modtagelse, både i de faglige miljøer, med Bornholm og Ebeltoft som naturlige poler, og blandt andre anerkendte glaskunstnere. Men også blandt samlere blev der givet udtryk for glæde over, at en klassisk kunsthandel på fornem vis formåede at danne ramme om en så omfattende udstilling.

Netop nu er ’Substance 2012’ klar på podier og vægge i Bredgade Kunsthandel. 11 af udstillerne fra 2011 er med igen, med helt nye værker, hvortil kommer Maria Koshenkova (født 1981) fra Skt. Petersburg og den jævnaldrende Hanne Enemark, der efter sin uddannelse på Bornholm har valgt at bosætte sig i London. Generelt gælder, at deltagerne i år er yngre og om muligt endnu mere internationalt orienteret end i 2011. Og skønt der i katalog og værkfortegnelse gøres en del ud af at forklare teknik og praksis er der heldigvis også andet på spil. Den skarpe iagttager vil kunne registrere det sublime håndværk, som det kendes fra Murano, formidabelt udfoldet af Thomas Møhl, andre vil fornemme et deja vu fra nogle af de store internationale navne, som fx Klaus Moje og Harvey K. Littleton, der fra midten af 1960’erne stod faddere til forskellige retninger inden for studioglasset og atter andre vil formentlig notere sig påvirkningen fra kunstnere som Jeff Koons eller Tim Noble og Sue Webster. Men trods anegalleriet er der heldigvis også eksempler på suveræn nytænkning. Langt de fleste er i øvrigt fornemt repræsenteret på enten Glasmuseet i Ebeltoft, Hempelsamlingen i Anneberg eller internationalt.

Set gennem glaselskerens briller er udstillingen inspirerende, overraskende og med gode, kvalificerede bud på en aktuel bredde inden for området. Set under en lidt mere kritisk vinkel kunne det være interessant at nedtone bredden i præsentationen til fordel for en mere sam-menhængende udstilling med flere værker af den enkelte.

’Substance 2012’ viser 76 værker af Stine Bidstrup, Pernille Braun, Ned Cantrell, Hanne Enemark, Trine Drivsholm, Susanne Jøker Johnsen, Maria Kochenkova, Karen Lise Krabbe, Tobial Møhl, Karin Mørch-Bentzen, Stig Persson, Marie Ret-pen og Christina Rivett.

Bredgade Kunsthandel
Bredgade 67, København
Frem til den 6. oktober
Artikel fra: Nr. 08 / 2012 – Sept. / okt.