58 års rejse gennem Cobra

22. Jan 2014

Det giver en anderledes oplevelse, at beskueren ikke følger en enkelt kunstners værker og herefter den næstes, men inviteres til at få et indblik i den forandring i kunstnerisk udtryk, som 50 år selvfølgelig afstedkom.

Af Preben Winther
prebenwinther@up95.dk

I påsken sidste år slog et nyt fynsk galleri dørene op for første gang, Galleri Nijenkamp i Bellinge. Det er temmelig fashionabelt. Fancy udefra, stort indeni. Fra den lange gang, der fortaber sig ned igennem bygningen mod caféen, fører døre ind til udstillingsrummene.

Man har lagt sig fast på 12 separatudstillinger om året, ikke mindst af nye ’gode navne’, hvoraf mange vel kandiderer som fremtidens mulige store danske kunstnere. Galleriet har stadig enkelte værker fra de forrige udstillinger hængende og viser også malerier i privateje; det driver nemlig tillige et kunsthotel, hvor man kan få kunstværker opbevaret og eventuelt udbudt til salg.

Spændende tidsrejse
Den 18. januar åbnede en salgsudstilling med i alt 39 værker af centrale COBRA-kunstnere; overvejende malerier, men også en hel del arbejder på papir. Hovedparten af malerierne er ophængt i den største af galleriets sale og er redigeret kronologisk, som en slags tidsrejse gennem bevægelsens udtryk, begyndende med Asger Jorns Didaska fra 1946 som det ældste.
Det giver en anderledes og øjenåbnende oplevelse, at beskueren ikke slavisk følger en enkelt kunstners værker og herefter den næstes, men inviteres til at få et indblik i den forandring i kunstnerisk udtryk og periodens smag, som 50 år selvfølgelig afstedkom. I tillæg hertil kan den besøgende konstatere, at nogle af COBRA-kunstnerne gennemgik en voldsom udvikling fra start til slut, mens andre stort set forblev i de motiver og personlige kunstneriske skemaer, de oprindeligt lagde ud med.

Kunst til folket?
Asger Jorn er bevægelsens ubetinget væsentligste kunstner og fejres og hyldes overalt i 2014, hundredåret for hans fødsel. Han er pænt repræsenteret i udstillingen med værker, der er meget forskellige; nogle er sikre kunstneriske fuldtræffere, andre er mest interessante, fordi der står Jorn i hjørnet. Mogens Balle har også mange med; blandt hans stærkeste er et par af papirarbejderne på gangen. I øvrigt er der værker af Pierre Alechin-sky, Ejler Bille, Corneille, Henry Heerup, Egill Jacobsen, Luce-bert, Erik Ortvad og Carl-Hen-ning-Pedersen.
Det er en absolut anbefalelsesværdig udstilling. Men det er et af skæbnens ironiske indfald, at COBRA-kunstnernes værker, når de som her er til salg, med årene mere og mere ender i et prisniveau, der ligger milevidt fra den kunst-til-folket-tanke, som gruppen oprindeligt stod for. Heldigvis bliver kunsten ikke ringere af det.
Hvis den aktuelle udstilling bliver en succes, dedikerer Galleri Nijenkamp fremover sandsynligvis et rum udelukkende til COBRA-kunst. Henvendelser vedrørende køb og salg af COBRA-værker er derfor meget velkomne.

Galleri Nijenkamp
Kratholmvej 62 C, Odense S
Frem til den 12. april
Artikel fra: Nr. 01 / 2014 – Jan. / Feb.