Ove Bjørn Petersen

Skribent
Gentofte

Cand. mag. i fransk kunsthistorie og cand. merc. i ledelse.
Skribent, forfatter og konsulent.
ovebjoernp.dk
ovebjoernp@mail.dk