Susanne Schmidt-Nielsen - conditions, inside. Foto: Inge Schjødt.

Materiens mysterier

Af Inge Schjødt - 5. Jan 2020

Mellemrummene, forbindelserne, materialerne, lyset og farven. Kunstscenen i 2010’erne har genfremkaldt fordybelsen og etableret nye rum for eksperimenter. I 2020erne kommer vi til at se, hvordan det manifesterer sig og fortolkes i kunstformer, vi kender, og i helt nye blandformer.

Fordybelsen har jeg set hos flermediale kunstnere, der er stofligt eksperimenterende og som bevæger sig ind i og ud af materiens mysterier ad egne veje med stort mod, og med genresprængende insisteren på beskuerens medleven og materialernes fortællinger. Her er ikke servering på sølvfade, men føde til sans og tanke, og stor skønhed af den subtile slags, der skal opleves helt tæt på. Dér kommer klangen, i grafik, skulptur, installations- og rumkunst.

Christina Mosegaard – Pink Jewel Tulipa. Pressefoto.

Malere, der kan male

Der var klassisk orienterede malere, som gik deres egne veje i forrige århundrede, mens nogle blev De unge vilde. Flere er tilbage med lysende kraft i oliemaleriets krævende håndværk med fortællinger til tiden og om tiden i langsomt udvundne scenerier. Andre er deciderede skønhedsdyrkere med langsomhed og tidsaspekter på paletten. En del har dyrket det realistiske maleri og det surrealistiske, med stor præcision.

– Jeg tror det fortsætter, for her er stadigt tålmodigt arbejdende ildsjæle, der går hele vejen med interesse for farven, motivet og håndværkets fortryllelse.

Begrebet stilleben har fået fornyet opmærksomhed. Her udforskes varianter af eksteriører, interiører og kompositioner, der inddrager rum-, kunst- og kulturhistorie.

Værker, som indtænker reklamelignende elementer, kategoriseres alt for hurtigt som pop-art, men vi må altså se at komme videre end Warhol’s Campbell’s Soup, og åbne øjnene, for, her ligger andre vitaminer i de fortællinger, der gengives med tolkninger af forbrugersamfundets formsprog, hvad enten det er i maleri, collage, skulptur eller installation, eller noget helt femte.

Jonna Pedersen, iisi 2019. Kunstnerens eget foto.

Kunsthåndværk i krydsfeltet

Fordybelsen og det eksperimenterende gælder også på designscenen, hvor vi har set en stærk veneration opstå for træet, møbelklassikere og keramik. Vi søger en lødighed i tingene, og forbeholder os retten til at fortryde ved at investere i vintage, retro og genbrug.

Men genbrug er slet ikke så ringe. Slet ikke, når det falder i hænderne på modige tekstilkunstnere som eksempelvis væveren Ane Henriksen og Inger Odgaard, der ekstemporerer i strik. Der trænger mysterier frem, helt på linje med skulptur- og installationskunst. Og tekstilkunsten rækker ud til et stort, internationalt publikum på tværs af verdensdele. Det samme gør glaskunsten.

Indenfor møbelkunsten finder vi folk, som snedkerne hos Egeværk, hvor læretidens fordybelse og materialekundskab vitterligt bliver udmøntet i en fremkaldelse af træets mysterier. – For at få plads til at arbejde mere i den kunstneriske retning samtidig med designproduktionen, så flytter virksomheden fra Hundested til Helsingør og åbner på flere kvadratmeter i midten af maj. Det bliver interessant at tage imod de skulpturelle værker, der nu skabes her.

Anneline Schjødt Pedersen – Amorph, radering. Kunstnerens foto.

No Limits Art & Design

I november 2020 åbnes dørene for en ny kunstmesse i København, der inviterer kunst og design ind under samme tag, nemlig NO LIMITS ART & DESIGN i FORUM. – Et initiativ fra garvede folk i galleribranchen, der fortjener medvind, fordi visningen af værkerne sættes i fokus fremfor diverse interne hierarkier. Forum renoveres, og messen arrangeres af det dygtige team, der er vant til at producere Art Herning, så rammerne bliver på én gang nye og velkendte for udstillere og publikum.

Ud af boksen

Den rumlige kunst i vor tid er i sit væsen eksperimenterende og mere involverende, som eksempelvis i projektet KulTHYvator, hvor landsbyernes beboere i Hørdum, Bedsted, Vestervig, Sjørring, Snedsted og Hundborg kom ud og fik del i skabelsen af land-art, og tog medansvar byfornyelse.

Statens Kunstfond støttede og belønnede initiativerne, hvor mennesker, viljer, ideer og stedlige vilkår har sået liv og fællesskab. Det projektorienterede, involverende kommer vi til at se mere til.

SIIKU – Meltage, installationsview, 2019. Foto: Inge Schjødt.

Adam og Eva i 2020

De, der sætter børn i verden i de her år, de kalder på en ny ansvarlighed, og de pløjer grådigheden bort med krav om forandring. Det afspejles i kunstscenen, hvor klima- og miljøbevidsthed naturligvis kommer med på inspirationens balkort i et væsentligt omfang.

På Kulturmødet på Mors skabte kunstnergruppen SIIKU en event med lysende plastik i samarbejde med gæsterne, og i København så vi en fuldstændig grøn udstilling med både tekstilkunst, malerier og installation. På Frederiksberg slog Gallerie Lorien dørene op for en måned med GLOBAL GOALS x ART, som forhåbentlig kan blive en vandreudstilling. Og børnene kom med deres input.

– Der ser vi en blandform, som nok vil fortsætte, for familieliv og fællesoplevelser myldrer frem på landets museer, biblioteker og kulturhuse.

Carsten Krogstrup – Leda Dreaming, 2019. Kunstnerens foto.

Machine learning

Endelig vil eksperimenter i 3D-print, video, lys og lyd utvivlsomt komme til at indtage flere platforme, i takt med at udøvere og publikum gøres fortrolige med materiens mysterier i det digitale greb. Med CC Copenhagen Contemporary, DAC Dansk Arkitekturcenter, det kommende SMK Thy og flere nye interaktive mødesteder landet over kan vi se frem til en varieret kunstscene med salt til både eliten og den mindre elitære, men lige så ægte kunstelsker.

God kunsttur. Godt Nytårti