1 Mia-Nelle Dröschler, Engle og Dæmoner, foto Inge Schjødt

Mia-Nelle Drøschler – Nu ligger jeg mit liv i mine hænder, ikke andres. Kunstnerens foto.